حال من خوبه اما تو باور نکن!

نگاهت ميکنم تب نداری.اونقدر سالمی که نگرانت ميشم.تب نداری اما آيا بايد اينو بدين معنا بگيرم که حالت خوبه؟!
نميدونم!جای تعجب نيست من معمولا هيچی نميدونم! اما خودم هميشه تنها به يه چيز فکر کردم...روزی که از خواب بيدار شدی و ديدی همه چيز رو به راهه و  ديدی هيچ مشکلی نداری و همه چيز بر وفق مراده ميتونی مطمئن باشی که بزرگترين مشکل زندگيت مدتهاست اتفاق افتاده! اتفاقی که تو از اون بيخبری.مسئله چيزيه به اسم زندگی که شايد از يادش برديم
بدفرم دارم قاطی می پرم

آن وهم با دلم می گفت:
نگاه کن تو هيچگاه پيش نرفتی...
تو فرو رفتی!

/ 10 نظر / 4 بازدید
سارا

سلام من اولین نفرم ! که دلت خوش باشه نگه کسی تحویلت نگرفت!!!!!!!!!خیلی ماهی...

م

ببين اون وهم به من می گه برو جلو ...وانستا (=نايست!)... اگه بمونی فرو می ری... پيش به سوی آينده .اين ها شعار نیست «فلسفه شخصی» ام هستن.گر چه منم گاهی دچار ياس فلسفی می شم.

سينا

سام بابا خوب زدی به صحرای کربلا!!! زير دیپلم بنويس ما هم بفهميم !!!ولی هیچ وقت وانستا انقدر برو تا به شادی برسی اصلا ما فقط برا همین زنده ایم ولاغیر !!!!

محمد

من ميفمم چی ميگی :((:((

بهزاد

ما که چيزی نفهميديم:) زير سيکل بتپر بابا:))

م

لينکت داده شد،خانوم گل.

شلتوک

سلام متن زيبايی بود ٬ والا بدليل پايين بودن درجه ی IQ زياد چيزی نفهميدم ولی ۲/۳ دفعه ی ديگه می خونم شايد چيزی دستگيرم شد ٬‌موفق باشی تا بعد ...

شلتوک

سلام ميبينم که مطلب منو ميفهمی :دی خب که اينطور اومدم تشکر کنم که بهم سر زدی و بگم که من آپيديتيدم

م

چرا نيستی؟