ریزترین قانون ها را هم که بلد باشم 
با دو سوراخ نمیخواهم

 

/ 0 نظر / 15 بازدید