که اصرار دارد
که بدانم
که از خیرم گذشته است

چقد عجیبم من ~!

/ 0 نظر / 12 بازدید