i'M gonna do mY think

ولی شب ها به جای قصه تو گوشم خوندی که دیگه راه نجاتی نیست
امشب هم ترسناک تر و بیزار تر از همیشه

/ 0 نظر / 15 بازدید