0:27 509

نه اولی هستم، نه آخری
"تو یه طرف، بقیه یه طرف" هستم، در رابطه ها
خوشبختم

 

/ 0 نظر / 14 بازدید