دیگه ندیدمش
در صورتیکه فک میکردم دیگه می بینمش.

 

/ 0 نظر / 23 بازدید