ديشب حس کردم عجيبم...که خودمم سر از کار خودم در نميارم...

ولی من هنوزم معتقدم موذی بودن مثل حس يه پتوی گرم ميمونه

ميتونه اسمش فرار باشه ؛ فرار از دوستا...از زندگی...اما مهم نيست اين که تو اسمش رو چی ميذاری...اين که تو ( توی نوعی) چی برداشت می کنی...نه اينا نه خيلی چيای ديگه! وقتی مهم باشه و نتونی کاری کنی همون بهتر که نباشه...بايد تصميم گرفت...بايد تونست...بايد اشتباه کرد! تصميم آخر با منه و من طبق معمول کاری رو ميکنم که دوست دارم...تعجبی از قضاوتی که در موردم ميشه نمی کنم؛ هرگز! چون تو درست فکر ميکنی و من هم! هر از گاهی گفتم...نمونه ای از خيری سری..

 

کوچه ابتدای زندگيست

پنجره ، دريچه ای بسوی روشنايی آفتاب

شهر ، ازدحام آهن و صدا

زمين ، حجم کوچکی برای زندگی

زمان ، پرنده ای هميشه در سفر

و من ...

پی بهانه ای برای زيستن

 

*دل من از آسمون معجزه اصلاً نمی خواد!!

/ 16 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Yasha

منم ميگم می تونه عين يه پتوی گرم باشه ... ;)

Yasha

راستی ما شمارا لينکيديم ...

maryam

حقا که خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره ای بابا بعضی وقتا اگه دلت از این آسمون لعنتی معجزه بخواهد شايد يک کوچولو...

Golsa

نه مريمی...نميخواد...

reza

سلام...بالاخره باز شد!!!!!!!!!خيلی مهربونی،ميدونستی!

امین

نمی دونم چی بهت بگم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . ولی می دنم که حق داری_______ امیدوارم خیلی بهت سخت نگذره

امین

اگه از سهراب البته از نوع سپهریش بپرسی بهت میگه_ در ضمن تو قسمتی که عکس قبرستون زدی یه چیزی برات نوشتم

امین

راستی یه چیزی بهت میگم . خواجه حافظ نفهمه_ اخه حسودیش میشه_ من عاشق فروغم{فرخزاد}

Golsa

رضا: بالاخره من چيم؟!لوس؟شیطون؟بداخلاق؟مغرور؟..مهربون؟!

سياوش

اين چيزی که تو بهش ميگی موذی گري، شايد بعضی مواقع بهترين کاره....