صدای زندگی در من نمی تواند به گوش زندگی در تو برسد؛
با اين حال بيا گفت و گو کنيم تا احساس تنهايی نکنيم...

/ 5 نظر / 2 بازدید
هومن

اول! با گفت گو موافقم!

Uni

همه چی که با زور نميشه که.... تنهايی باحاله که!!!!

Faranak

شايد يه مدت احساس تنهايی نکنی ولی بعدش تنهايی بدتری مياد سراغت

farari

شايد لازم باشه بعضی اوقات ادم خودشو به خريت بزنه.گفتگو کن شايد اصلا طرف هم صحبت بود.برای تنهايی هميشه وقت هست.(البته برای گفتگو با ادمای نفهم هم هميشه وقت هست...