پشت این غسل نکردنا و
بلند آروغ زدنا
بی ایمانی
نشسته.

/ 0 نظر / 12 بازدید