سر نترس

اجازه ای در کار نبود.شايد از بس را به را هر کی بهم گفته:خوشم مياد آخر سر همونکاری رو می کنی که ميخوای ٬ جری تر شدم!

بعد که ديد مرغم همچنان يه پا داره بهش گفت: نخير ، اين چی چی تر از اين حرفاس، مث تو نيست٬نصفش زير ِزمينه..

حرفای تکراری
قارقار...!

/ 6 نظر / 2 بازدید
uni

ای چش سفيد... حرف گوش کن...لجبازی نکن! ببینم با کی بودی تو اصلا؟

مامان کوچولو

قار ...قار...؟....آلاله غنچه کرده کاش بودی و ميديدی....کبوتر بچه کرده کاش بودی و ميديدی!(دنبال ربط هم نگرد چون ربطی نداشت!!!)

Amin

سلام دختر کولی ... خيلی حال کردم ... خيلی باحالی ... به همين عقيدت ادامه بده و هر کاری خودت دوست داری انحام بده ... قربانت ،‌بای .

میثم

اين قار قار آخرش خلاصه مطلب بود يا نتيجه گيری ؟

mooney

سلام به گلی جونم:) من برگشتم..اتفاقآ منم اون مرغه رو ميشناسم...هميشه رو اون يه پاش واستاده! فقط قارقار نميکنه!!