گِله

داغونم

ديروز با دوستيم ! رفتم بيرون که آخرش بهم گفت اون هکم کرده بوده.
تو اون سرما دلم می خواست تا خود خونه پياده بيام
همه چی زير سوال رفت

امروز از اول صب گريه.
زندگی با يه آدم ِ...

/ 2 نظر / 2 بازدید
تنها

اين کارا ادم رو نااميد ميکنه!......تجربش رو دارم.ناروی دوستان!.......ديگه عاديه..... نه ديگه عادی شده!..پيشم بيا خونه ی تنهاييم اپديت شده!

جنون يک زن

صبور باش و آرام و سر به زير و سخت .... گلسای عزيزم ...