خیلی از روزی که سه تایی روی تخت من جلسه ی "آخه چطوری دخترا با پسرای کوچیکتر از خودشون میتونن" تشکیل داده بودیم نگذشته بود که من فهمیدم چطوری

خیلی خوب طوری

/ 0 نظر / 31 بازدید