وقتی واسه زندگيت،واسه آينده ت آرزوهای خ ی ل ی بزرگ و خ ی ل ی دست نيافتنی داشته باشی؛ اونوقت انگار هيچی ارضات نمی کنه...و من اينچنين می سوزم!!

/ 16 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سينا

دوست خوبم نبینم بسوزی ! می‌دونم چی ميگی . می‌فهمم چی ميگی ولی .......

فربد

سوختن آغازی است برای روئيدن و زندگی دوباره. همانگونه که ققنوس در آرزو های خود می سوزد و دوباره از خاکستر بر ميخيزد. تو هم چون ققنوس باش. هر روز بسوز و دوباره متولد شو. هر روز را روزی نو بدان و به اميد آن باش که به هر آنچه که خواهی برسی. از شکست ها گريزان مباش و بدان روزی عاقبت طعم تلخ شکست،‌ با حلاوت پيرزوی از بين خواهد رفت. پس بجنگ، مبارزه کن، اميدوار باش و منتظر!!!

maryam

فربد ...تو خسته نشدی انقدر شعار دادی؟؟؟

فربد

متاسفانه شعار نيس. من و اون داريم به عمل می رسونيمش!

Golsa

متاسفانه؟

فربد

آره. چون خيلی سخته! متاسفانه جز اولين کسانی هستيم که داريم ميرم جلو و کمتر الگويی جولومون هس! واسه همين متاسفانه ما داريم عمليش می کنيم!

Golsa

خوبه خوش بينی! چون ميترسم جوجه رو آخر پاييز بشمرن!

reza

آخر پاييزم بشماری اضافه هم مياری،همين اول بهار بشمر ببين کم وکسری نداشته باشه!و در ضمن توام زيادی بدبينی!

Shida

: دی ! گوزو!

Golsa

تويی!