یا باید دیگران را کنار زد یا نزد
شقّ سومی هم ندارد
حتی با حفظ توپ

/ 0 نظر / 5 بازدید