* خطاب من به شماس! به تو...به اون...به اين...

دم رفتن با من بای بای نکن،بذار همّاره باور نکنم که رفته ام! دم رفتن شوخی کن،بگو،بخند،مسخره کن،دستم بنداز،حرف بزن،از همه چيز بگو جز گذر زمان و رفتن...از وضع هوا بگو تا وزن سنگ ريزه و شن!! و قاصدک ها! از همه چی جز جدايی، از هر چی که منو ياد رفتن نندازه بگو ، دم رفتن گولم بزن بگو که نمی رم...از تیپم ايراد بگير (گرفتی نگرفتيا!) ، به چشام خيره شو طوری که فکر کنم اولين باره می بينمت نه آخرين بار! بلند صدام کن طوريکه صدات هميشه تو گوشم يادگاری بمونه...فکر تنهايی من باش، بگو...از خودت...از من...از بقيه...از همه چی ايراد بگير، تعريف کن، فرق نکن، بذار فک کنم يه روز ميام (ميام!) ...

 

/ 11 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
farari

مگه قراره بری....کی...کجا...بی خبر...به اين زودی...چه قدر زشتی....چه قدر جوادی...گلـــــــــــــــســـــــــآ.....اين جوری خوبه..

مريم

آنچه هر جدايی رو تحمل پذير می کند انديشه پايان آن جدايی است.

Golsa

حرف گوش کنيد منو کشته سپيد!

شبنم

سلام . چه قدر جدايی ودوری وحشتناکه .يکعالمه گريه ای شدم!!!

Yasha

باشه ... از اين به بعد !!!

مامان کوچولو

نميگفتی هم قرار بر این بود، همينجوری بری!! همينجوری خدافظی بشه!! ۹۸۵۶۳۲۱۵۸۴۷ بهت گفتم ، با رفتنت هيچ چی تغيير نميکنه تو هنوز پيش منی و منم ايشالاه تو قلب تو شوهر داده نشم!!مردشور اين فکرای مزخرفتو ببرن....در ضمن فراری برات عالی نظر گذاشته!جواد بدتیپ ! يه ذره برس به خودت...خب چرا این دم آخری نميری حموم؟!

مجید

جدی نمی ری حموم؟!!!!! از اون ....هپلی ياد گرفتی؟!!!

farari

من کشتم تورو يا تو منو؟؟؟

فربد

مگه تاحالا غير از اين بوده؟؟؟ راستي كي مي تونم براي اولين بار ببينمت؟؟؟ مي ترسم دير بشه ها!!!!!!!!!!!!!!!!