دلم
میخواد
عمو یادگارم بشی

~یا بهتره من و احساسم بریم هواخوری؟

/ 0 نظر / 12 بازدید