اعتراض مقوف !

آی ميسد يو سُ ماچ
چاره نداره
داره؟

/ 8 نظر / 2 بازدید
ف. آزاد

if you want find any thing(her, him, it, ...) first you must lost it. هر كاري ارزش يك بار امتحان رو داره. حتي زندگي و حتي مرگ. از شكستن بالها نترس. اگر يك كودك، زمين نخوره و پاهاش صدمه نبينه، هيچ وقت توي بزرگ سالي نمي تونه پاهاي قوي براي فوتبال داشته باشه. از زمين خوردن نترس. تجربه خوبي برات ميشه. اگر هم مي بيني تنها چارت زمانه پس منتظر بمون. شايد هنوز برات خيلي زود باشه. اما موقعش ميرسه. سعي كن موقعيتها رو بشناسي. همين

farari

خوبی از خودتونه.(عين پير زنا)ولی جدی مرسی.برام دعا کن دوستم

جنون يک زن

منو نيمه راه کردی !!! باشه ولی يه نگا به خودتم بنداز ، که چه زود قضاوت ميکنی ...... خيلی زود ...... و نفهميدی که نبودنم برای چی بوده ........ کدوم نيمه راه شدنه از نظر تو ؟ تو به جای ۱ روز ، روزها غايب شدی .... ولی من هيچ وقت اين حرفو به تو نزدم....چون ارزش آدما بيش از اينهاست دوست من .......ب ي ش ا ز ا ي ن ه ا س ت ........ارزش حرفاشون و چيزائی که بهش اعتقاد دارن..........برای من اينه ........برای تو شايد نه ..........

جنون يک زن

يادم رفت بگم .... حالا ديگه منم شک دارم ........!

Faranak

به راه برگشت فکر نکن حتی اگه وجود داشته باشه. خوب فکر کن و مطمئن باش تصميمی که ميگيری درسته فقط کافيه باورش کنی. ميدونم چی فکر ميکنی فقط بلدم زر بزنم ولی خودم بهشون عمل نمی کنم. درسته؟

مهتاب خاموش

سلام عزيز مهربون. قدم قدم...... پله پله تا ملاقات خدا.... يا حق ...

معلمي از بهشت(سها)

راست ميگی زمان برای حل خيلی مشکلها و فراموش کردن دردها بهترين مرهمه.اميدوارم بالهای قشنگت هيچ وقت نشکنه و خستگيهای دلت به زودی بر طرف بشه.

...

اگه روزی دوباره زندگی باهام آشتی کرد ، قول ميدم با همه سنگينی ، رو همين بالهای شکسته ، تا ته راه باشم ... فکر ميکنی آشتی کنه ؟ خيلی نگرانم گلسا ... خيلی ...