آب از آبتان تکان نمیخورد.
خدایتان را از گردن بیاویزید

 

/ 0 نظر / 10 بازدید