نقطه هایی هست توی زنده گی
که هیچوقت.
تحریک نمیشن

/ 0 نظر / 11 بازدید