آچار پيچ گوشتی

مينا ميگه:تو بايد يه کلاس پيچوندن بری...!

/ 6 نظر / 3 بازدید
ساغر

آی ميخنديم آی می‌خنديم. موقع پيچوندن منظورمه

parisa

با اون جمله روز جمعه خيلی موافقم:اشخاصی که به اجبار می کوشند...

farari

pichoonadane kelas khorakame

Faranak

گلسا نمی خوای آپديت کنی؟ دلم می خواد. سعی کردم خودم رو پيدا کنم ولی نشد. این خانوم فراری کلی کمک کرد ولی بازم نشد. بايد يه نفر و فراموش کنم و اين کار واقعا سخته. تازه مجبورم بزنم زير قولم که به قول خودت هر گهی می خوری زير قولت نزن.

arman

من هم اين کلاس رو رفتم ،بد نيست