بغلم کرد...گريه کرد...عين بچه ها گريه کردم...نيگاش کردم و ازش خواستم تنهام نذاره..اونم قسم خورد...بغلش کردم...دوسِش دارم...

/ 11 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فربد

بايد اونم دوست داشته باشه که تونسته باشه اينکار و بکنه. اما خودمونيما. وقتی گريه می کنی بايد قيافت ديدنی باشه!

فربد

آغوش مهربانت، حرارت چشمانت، لطافت اشکانت، ... همه و همه بوی ترنم احساس را در خاطره ها زنده می کنند. زندگی آز آن کسی است که زبان طبيعت را بياموزد. با آغوش رام کند، با چشم حرف بزند، با گريه راضی کند و با عشق بميرد. اکنون من رام تو هستم! تو اکنون خواهی توانست با قدرت عشق، به پاکی کودکی خردسال باشی و تجربه های پير دير را همراه! پس برخيز که نوبت مبارزه ای ديگر است. ف ردا را با اشک بساز و آغوشت را برای رام کردن سختی ها باز نما! همه چيز آز آن توست.

مامان کوچولو

گلی جونم ...پس همه چی الان حله ؟ ! بگو آره ... /وقتی بغلش کردی احساس داشتی نه ؟ بگو آره.../ یادته میگفتی وقتی کسی رو بغل میکنم هیچ احساسی ندارم ؟ بگو آره... / میبینی وقتی {زمان} یه مسئله برسه خود به خود درست میشه ؟ بگو آره ...من هنوزم دوست دارما..هزار میگم : آره !

terme

خيلی خوشحالم ٫‌ديدی گفتم اينم يه دورانی داره

سعید

خوش به حالت ! دلم خواست ...

سينا

از اين قشنگ‌تر ؟؟؟ باورت می‌شه وقتی منم خوندم گريم گرفت !

پرنده تنها

کاش آدما از روی سو ء تفاهم تصميم نميگرفتن ! ): ... کاش مثل هميشه ، بدون اينکه اشک تو چشام جمع بشه ، محکم ، ميتونستم وايسم و بگم : من آدم احساساتيی نيستم ...

terme

نه خير گلی خانوم ٫‌شما نميتونی چون نبايد فراموش کنی ٫‌من شرایطم حکم ميکرد که فراموش کنم ٫‌با اين حال هنوز نتونستم ٫‌اما تو نميتونيو نميکنی ديگه هم از اين حرفا نزن .

reza

خوش به حالت،خوش به حالش!