دست در جیب، بدون تحویل کورریکولوم و میور و مدارک وابسته، از مدرسه و کنسولگری و سفارت و هر جا که دلم اونجا نیست اومدم بیرون.
بیرونی که تابش را ندارم

 

/ 0 نظر / 13 بازدید