پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۳
 

: هر پسری گير تو بيفته همين!! ميشه،جدی ميگم...اين سِکرت لاوها،اينا که پُرتِ لاوشون بسته س و بروز نمی دن! اينا بيچاره می کنن طرفو...وگرنه من زودتر از اينا...

*هه![ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]