یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۳
 

درست يا غلط...دلم ميخواست هميشه،همه جا خودم باشم...تو عمل نبودم...يعنی نه عين خودم بودم نه عين ملت!!حد واسط به درد نميخوره...يا اين وری يا اون وری!!....درست يا غلط...

اون دختره اگه به هيچ دردی نخوره به درد خوشگذرونی که ميخوره! مخصوصاً اگه با ماشين باشه!!بايد آدما رو کشف کرد...امروز ظهر تا دو و نيم دانشگاه کلاس داشتیم...با اون رفتيم نهار...بعدم رفتيم مطهری چون کار داشت..از اونجام کافی شاپ..تا رسيديم دوباره دانشگاه از کلاس آخری نيم ساعتی گذشته بود...

همين!![ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]