دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٢
 

گنجشکی روی سيم برق
با نگاهی نگران
 گربه ی باران زده را می کاود...

نقش اول:گنگيشک[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]