چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۳
 

سه روزه مينويسم و پاک ميکنم!
برو بگو گلسا ميخواست عوض شه اما زد و شد يه عوضی...ولی اينم بگو که راضيه...

بازمن يادم افتاده که بی هدفم...آويزونم...سردرگمم...بچه ام...شک دارم...دمدمی مزاجم...بی هويتم...دو دلم...نه...چن دلم...موديَم...نمی دونم خودمو دارم گول می زنم يا "من" و يا تو رو يا اونو يا تو رو!

يعنيا تا تهتوش !! رو در نيارم بيخيال نمی شم..می دونی که!

ببين خدای جينگيلی درست نيست وقتی خيلی محترمانه و منطقی با تهديد !! تو چشات زل می زنم و ازت راهنمايی ميخوام بگی به يه ورم !

باور کن ديگه تذکر نمی دم
من شديداً نياز به يه روانپزشک دارم

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]