سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۳
 

نه در رفتن حرکت بود

نه در ماندن سکونی

.

.

.

اين يعنی واويلـــا[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]