جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۳
 

روزا...زمان...همه خيلي زود ميگذرنا...خيلي زودِ زود...ولي دير، زود ميگذرن...خيلي ديرِ دير...اونقد که از اين همه انتظار خيلي شيک! حالت تهوع پيدا کردم...[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]