چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۳
U can count me out

وقتی با کسی زياد بمونی او بخشی از زندگيت ميشه و بعد ميخواد که به ميل  او زندگی کنی و اگر نکنی او عصبانی ميشه...انگار همه راه زندگی کردن ديگران رو بهتر از خودشون می دونن...

آخه گوته ميگه:هيشکی نمی تونه ما رو بهتر از خودمون فريب بده[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]