یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۳
 

بعد از يه سال شمال همون شمال بود
 دريا همون دريا
فقط من ...
ديگه خودم نيستم یا
نــــــــــه ! تازه خودم شدم[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]