چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۳
 

گفتن نداره، چون بهرحال يه روزم امتحانای من تموم ميشد...اما خب امروز بالاخره آخريشو دادم!

يادته گفته بودم يه حس لعنتی دارم؟! همونکه نمی فهممش اما اسمشو گذاشتم يه جور حسِ فاصله...آره؟ هنوزم باهامه![ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]