چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۳
Rename

شايدم راس بگی(بگه،بگين)خب!شايد واقَنی دل وبلاگ کوچولوی من گرفته و داره بو گندِ غم ميده...اما من که نمی تونم حسش کنم...مماخمم نگرفته...باور کن تقصير خودشه...راس ميگم...خودش بهم اجازه داد هر وخت دلم خواست بيام محکم بغلش کنم و هر چی خواستم براش بگم...تازه، منتی سرش نيست اما چون خيلی دوسِش دارم و خاطرش رو ميخوام کلی چيزام بهش نميگم که غصه ای نشه!

مدتها بود تو فکر تغيير اسم اين مکان! بودم.لزومی هم نمی بينم برات توضيح بدم که چرا!

علی ایُّ حال!!! مامان گلی لباسشو عوض ميکنه...

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]