سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۳
 

شما که بهتر می دونين من از آه و ناله کردن چقد بيزارم!

اما باور کنين همه چيز به طرز احمقانه ای مضحک شده[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]