جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۳
دوستی

يه راه پيدا کردم
که تا ابد با هم دوست باشيم.
راهمم خيلی ساده س
من ميگم چيکار کنی،
تو هم همون کارو ميکنی!

باشه؟[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]