شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
فال

 There is yet time enough for you to take a different path

از اين که هر لحظه تو اين چند هفته(بيشتر)وجودت رو حس ميکنم و ميبينم که پيشمی و کله شق بازيامو که باعث ميشه حرص بخوری از دستم تحمل ميکنی و بيشتر از خودم به فکرمی و تنهام نميذاری و خيلی چيزای ديگه واقعن ممنونم..شايد خدا با من هنوز آشتی نباشه اما بهش بگو که خيلی دوسش دارم...بوس بوس![ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]