سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٢
 

امشب با يه حرکت مسخره کلی حال کردم!

  رد شدن از پل هوايی مدرس
بعدشم مرکز خريد الهيه....[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]