جمعه ٢٩ اسفند ۱۳۸٢
83

بهار بهار چه اسم آشنايی
صدات مياد اما خودت کجايی
....
بهار اومد پنجره ها رو وا کرد
منو با حسی ديگه آشنا کرد
...

به همين سادگی عيدتون مبارک

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]