شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٢
 

صدای زندگی در من نمی تواند به گوش زندگی در تو برسد؛
با اين حال بيا گفت و گو کنيم تا احساس تنهايی نکنيم...[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]