چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
 

دست در جیب، بدون تحویل کورریکولوم و میور و مدارک وابسته، از مدرسه و کنسولگری و سفارت و هر جا که دلم اونجا نیست اومدم بیرون.
بیرونی که تابش را ندارم

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]