شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
what you allow, is what will continue

یکی از خواستنی ترین هندونه ها بود که با یه دست برداشته بودم و افتاد.[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]