یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٢
من يه نيهيليستم آيا؟!

آی اونايی که زندگی ميکنين ٬اونايی که می دونين بودن يعنی چی٬ اونايی که زندگی رو تبليغ می کنين ٬اونايی که...ميشه من رو يکم حتی خيلی کمتر توجيه کنين؟

من بودم
من هستم
و تا آخر زمان خواهم بود
زيرا وجود مرا پايانی نيست![ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]