سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
 

پارسال گفتم تجریش
یکی از زیرخواباش جلو پام واستاد
سوار شدم[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]