دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
0:27 509

نه اولی هستم، نه آخری
"تو یه طرف، بقیه یه طرف" هستم، در رابطه ها
خوشبختم

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]