یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
 

یا باید دیگران را کنار زد یا نزد
شقّ سومی هم ندارد
حتی با حفظ توپ[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]