جمعه ٤ اسفند ۱۳۸٥
uR eX-Lover is dead

از خونه ی ما تا خونه ی شما
یه آرزو اِ به کلفتی زندگی و مالیخولیایی بودن من
دیگه نگو بهم که دوری
من تهشم۰[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]