جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸٥
 

پشت این غسل نکردنا و
بلند آروغ زدنا
بی ایمانی
نشسته.[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]