سه‌شنبه ٩ دی ۱۳۸٢
 

و من امشب ايمان اوردم به حس
به خواستن...
به تونستن..
به تلقين..
به اراده و به ...

اما مسئله اينجاست:
 چه فايده؟![ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]