سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٥
i'm strong when i'm on your shoulderz

ببين مامان..تو هميشه <بايد اينو در نظر بگيری>
که ممکنه يه روز به شهادتِ دروغ دادن ِ من محتاج بشی..
همونطور که بابا در نظر نگرفت و ..
مُرد۰[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]