جمعه ٥ دی ۱۳۸٢
 

تازگيا(دروغ ميگم خيلی وقته!)کشف کردم که بين آخر هفته ها(۵شنبه و جمعه و کلن تعطيليا) و افسردگی گرفتن من رابطه وجود داره اونم بد فرم! اصلن يهو دلم ميگيره نميدونم شايدم همه ش تلقين باشه..

در سکوت قدم زده ام غرق انديشه و تازه های بسياری در روحم پديدار شده است. دلم ميخواهد بتوانم به آنها شکل ببخشم اما دستانم قادر به همراهی با تخیلم نيستند.
چرا؟![ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]