یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٢
To make much ado about nothing

يه ترانهء کهنهء عرب اينطوری شروع ميشه که:فقط خدا و خود من اونچه رو که در قلبم ميگذره ميدونيم!

اما امشب نه هر شب است
امشب شب يلداست[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]